חיפוש :

הוראות הפעלה מקוצרות למסוף אשראי VEGA7000/VEGA5000

הדלקת המכשיר: לחיצה ארוכה על F1

*חשוב מאוד: לפני תחילת יום עבודה יש לוודא בדף התקשורת היומי כי המסוף בימע תקשורת בהצלחה להפקדת עסקאות בשבא ועודכן ברשימת חסומים האחרונה (רשימת חסומים מספר XXXX)

 במידה ולא בוצעה התקשרות יש לבצע תקשורת יזומה על ידי לחיצה על מקש F3 (תקשורת) ולאחר מכן על מקש 1 (תקשורת לשבא).

 ביצוע עסקאות חיוב במסוף אשראי: העבר/י כרטיס אשראי-->הקש/י סכום-->לחצ/י O.K

-->בחר סוג אשרי 1(חיוב רגיל) 2(30 פלוס) 3(תשלומים) 4(קרדיט)

במידה ונבחרת עסקת תשלומים/קרדיט יש להקיש מספר תשלומים ולאחר מכן לחצ/י על אישור O.K--> יודפס שובר העסקה בשני העתקים.

 חשוב: על-פי הנחיות חברת האשראי יש להחתים שובר ולבדוק תעודה מזהה.

 במידה ונדרש אישור לביצוע העסקה מול חברת האשראי, המסוף יבצע תקשורת לשבא לקבלת אישור (תהליך ההתקשרות יוצג במסך) במידה והעסקה מאושרת יודפס שובר העסקה עם ציון "עסקה מאושרת" ומספר אישור.

במידה ותוצג הודעת "נא להתקשר לחברת האשראי", יש להתקשר למוקד האישורים במספר שמופיע על גבי הצג ולבקש אישור על העסקה

לאחר קבלת האישור יש להקיש על מקש אישור-->O.K להמשך הפעולה ולבחור באופצייה ידני--> להזין את מספר האישור-->הקש/י אישור O.K

 במידה ותוצג הודעת "סירוב" משמע אין אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי

 ביטול עסקה אחרונה במסוף אשראי: לחצ/י על מקש 2--> במסך יוצג סכום העסקה האחרונה ומספר כרטיס האשראי שחוייב → יש לוודא שזו העסקה הרצוייה לביטול--> לחצ/י על O.K לאישור/ X להפסקת הפעולה.

 זיכוי לקוח במסוף אשראי: לחצ/י על מקש 3--> הקש סכום--> לחצ/י אישור.

העבר/י כרטיס הקש/י מספר כרטיס לזיכוי--> בחר סוג אשראי--> הקש/י קוד מנהל: (XXXX) וחלצ/י אישור O.K

 ביצוע עסקה טלפונית במסופי אשראי: לחצ/י על מקש 1 (חיוב לקוח)--> הקש סכום עסקה ולחצ/י אישור O.K--> הקש/י מספר כרטיס אשראי ולחצ/י אישור

O.K--> הקש/י מספר כרטיס אשראי ולחצ/י אישור O.K

בחר/י 1 (לעסקה טלפונית)/ 2 (עסקת חתימה) הקלד/י תוקף הכרטיס

(4 ספרות) בחירת סוג אשראי--> לחצ/י O.K ולהמשך כמו אופן ביצוע העסקת חיוב.

 ביצוע עסקה מאולצת במסופי אשראי: (לאחר אישור טלפוני ממוקד האישורים של חברת האשראי: לחצ/י 1 (חיוב לקוח)--> הקש/י סכום העסקה.

במסך יוצג העבר כרטיס/ הקיש מספר--> יש ללחוץ אישור O.K לפני העברת הכרטיס

במסך יוצכ הקש מספר אישור--> יש להקיש מספר אישור שניתן לך מחברת האשראי--> לחצ/י אישור O.K כעת יש להעביר כרטיס אשראי/ או להקיש מספר כרטיס ולהמשיךכמו אופן ביצוע עסקת חיוב.

 הכנסה/החלפה גליל נייר במסופי אשראי:

חשוב מאוד! יש להשתמש בנייר תרמי תקני לרכשית גלילי נייר ניתן לפנות אלינו ולבצע הזמנה 1700-70-5326

לחצ/י על לחצן פתיחת מכסה מדפסת (open) והכנס/י את גליל הנייר כאשר הצד החלק כלפי חוץ. משוכ/י מעט מהנייר כלפי מעלה סגור את מכסה המדפסת והמשכ/י עבודה במסוף

 בעיות/תקלות שכיחות במסופי אשראי:

  •  בעיה- המסוף אשראי לא מצליח לבצע תקשרות.

          פתרון- יש לבדוק חיבור לקו הטלפון ושהקו פנוי וזמין לשיחות יוצאות.

          במכשיר סלולארי יש לבדוק שהנך נמצא/ת במקום עם כיסוי קליטה.

 

  • בעיה- בזמן ביצוע העסקה בצג "נא לעדכן חסומים/פרמטרים"

         פתרון- מסוף האשרי נדרש לביצוע תקשורת חסומים מול שב"א יש להקיש על לחצן F3 (תקשורת)--> בחר/י 1        (התקשרות לשב"א)

  •  בעיה- צג כבוי.

          פתרון- יש לבדוק חיבור השנאי לחשמל ולמכשיר ולאחר מכן לחיצה ארוכה על לחצן F1 (הדקלה/כיבוי).

 

חשוב! נא להקפיד על מיקום המכשיר במקום בטוח ויציב שאינו חשוף לפגיעה נפילה או נוזלים. נזקי שבר אובדן או חדירת נוזליםאינם מכוסים בתעודת האחריות.

 

אנו נשמח לעמוד לרושתך בכל שאלה ובקשה 1700-70-5326

שעות פעילות החברה
ימים א'-ה' בין השעות

8:00-23:00

ובימי ו' בין השעות 
8:00-15:00

צור קשר